Håll i hatten! Nu börjar rivningen av Wagneforsvillan! Detta skedde 20 maj 2000 och man började i den norra gaveln. Dessa fyra bilder visar hur grävskopan metodiskt tuggar i sig den vackra husgaveln. Att det går så lätt att riva beror bl. a. på att huset var målat med plastfärg. När träet rör sig i värme och kyla, torka och fukt, bildas små sprickor i plastfärgen som annars är heltäckande. Plastfärgen släpper in fukt i torksprickorna, men kan inte sedan släppa ut den vilket gör att träet under börjar ruttna.

Foto: Sandra Petojevic 20 maj 2000