Innan vi börjar med de riktigt hemska bilderna på rivningen vill jag bara visa vilka vackra fönster som Wagneforsvillan hade. Det till vänster avbildade fönstret är samma vindsfönster som på den nedre bilden i förra sajten, fast sedd inifrån. Många fönster togs till vara av återbruket, men många blev kvar eftersom de antingen var moderna, eller - som fönstret på vänstra bilden - ruttna eller omöjliga att ta ned som fönstren på den högra bilden med Wagnefosvillans baksida. Fönstren på verandans första våning är original. Jag tog tillvara det fönster som avbildas här till vänster samma morgon som huset revs. Det är nämligen nästan helt i original, endast ett par rutor blev utbytta någon gång på 1920-talet.

Foto: Sandra Petojevic 20 maj 2000