Kobarashi - Kubens folk

Kobarashianska tvillingtempel
Kobarashianska tvillingtempel.
Kobarashianer tillber sju gudar (som anges i tabellen nedan) varje soldag som är veckans sjunde dag och som motsvarar Terra Firmas söndag. I båda templen finns ett kubformigt vitt altare som innehåller ett vitt klot som i sin tur innehållen en vit tetraeder. Altartavlan består av sju vertikala enfärgade fält i svart, rött, ljusblått, brunt, grått, mörkblått och gult. Enligt kobarashianerna är det omöjligt att avbilda en gud, men man kan alltid avbilda gudens skugga. Endast präster och tempelmästare känner till den Åttonde guden som har den violetta färgen som attribut. Den gröna färgen däremot symboliserar Kubens folk som följer den Gröna vägen. Vart femtionde år byggs ett nytt tempel bredvid det gamla som då får stå orörd och förfalla. Det nya templet används av människorna och det andra av naturen.
Klicka på bilden så får du se fler detaljer.

Nan Skiba - den Vita Heliga - är Kubens härskarinna och överste tempelmästare
Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare Tempelmästare
Överstemästare Överstemästare Överstemästare Överstemästare Överstemästare Överstemästare Överstemästare Överstepräst
Mästare Mästare Mästare Mästare Mästare Mästare Mästare Präst
Gesäll Gesäll Gesäll Gesäll Gesäll Gesäll Gesäll Munk
Lärling Lärling Lärling Lärling Lärling Lärling Lärling Novis
Spädbarn och barn som ännu inte valt sin kast har denna färg, och gravida mödrar har denna färg i sin klädnad
Vuxna som ännu inte valt sin kast har denna färg i sin klädnad
Vuxna kastlösa och icke-kobarashianer har denna färg. De kastlösa har inte samma rättigheter som de kasttillhöriga.
Magi Eld Luft Jord Sten Vatten Sol Gröna Vägen
Magnakrom-Rai Vatrakum-Rai Furhamah-Rai Tungesh-Rai Katagan-Rai Portelash-Rai Feramasu-Rai Åttonde Guden
Åskguden Eldguden Vindguden Jordguden Stenguden Vattuguden Solguden Ondskans gud
Åskdag (Månd.) Elddag (Tisd.) Vinddag (Onsd.) Jorddag(Torsd) Stendag (Fred.) Vattudag(Lörd.) Soldag (Sönd.) Skottdag
Exempel på olika yrken inom respektive kast - och ingen kast har högre rang än en annan kast!
Maskinist Smed Skräddare Bonde Murare Skeppare Skådespelare Se nedan!
Godstransportör Gruvarbetare Biodlare Fruktodlare Snickare Repslagare Musiker Se nedan!
Exempel på yrken inom den gröna kasten som är uppdelad i åtta underavdelningar:
Vagnförare Brandman Läkare Lärare Byggmästare Rörmokare Bibliotikarie Präst=Psykolog
Budbärare Kremerare Sjukskötare Barnpedagog Timmerman Latrinhämtare Tempelmusiker Magiker

Magikerna är de som med hjälp av den magiska malmen magnetit skapar den magiska kraft som driver vagnar och maskiner och som får lampor att lysa utan olja. Kastlös blir man om man har begått något brott, och då har man en chans att sona sitt brott genom att arbeta hårt i sju dagar, sju månader eller sju år i den kast som man tillhörde innan brottet begicks. Om man efter detta fortfarande är benägen att begå brott utvisas man ur landet och ens namn raderas från alla arkiv, som om man aldrig hade existerat. Brott är mycket sällsynt i Kobarashi och består oftast av att någon ätit kött från däggdjur, vilket renderar sju dagars hårt arbete. Med hårt arbete menas att man istället för sju timmar per dag arbetar fjorton och att man inte heller får någon helgdag.

Den Gröna vägen
Detta är kobarashianernas rättesnöre och motvaras ungefär (på Terra Firma) av det som Buddha och Gandhi samt Dalai Lama lärde ut. I den Gröna vägen ingår som den viktigaste uppgiften, att bemästra sitt eget jag. Självbehärskning är själva kärnpunkten, vilket i sin tur leder till att negativa känslor som svartsjuka, avundsjuka och hat fullständigt elimineras. Däremot har man rätt att bli arg, så länge man inte skadar sig själv och andra.

Äktenskap
Kobarashianerna har inga officiella bröllop, och det som oftast sker är att två som älskar varandra helt enkelt lämnar sina föräldrar och flyttar ihop. Byggmästaren brukar då välsigna huset som de ska bo i eller marken där deras hus ska byggas. Eftersom kobarashianer har råkat ut för och ännu råkar ut för många katastrofer såsom vulkanutbrott så är det viktigare för dem att det blir många välkomna och älskade barn än att maken/makan är sin äkta hälft trogen. Barnen identifierar sig helt enkelt med den som gillar dem bäst, och de vars föräldrar har dött i någon olycka eller liknande, tas om hand av barnpedagogerna som utbildar dem till prästkasten.

Matvanor
Kobarashianerna tror på återfödelse precis som buddhister, men med den skillnaden att de inte räknar insekter till djuren. Detta gör att de huvudsakligen endast äter grönsaker, bönor, ärtor, frukter och nötter samt en speciell svamp som på Terra Firma kallas quorn, men de kompletterar den veganska kosten med insekter, framför allt gräshoppor och larver såsom silkesmaskar. Hos kobarashianer äts varken ägg eller mjölkprodukter, men i norra Kobarashi äts fisk vilket inte äts i den södra delen, på grund av att det inte finns tillräckligt med insekter om vintern i norr. Den stora floden Tso utgör gränsen mellan norra och södra Kobarashi. Eftersom det kobarashianska samhället har mycket liten skillnad mellan fattiga och rika, så äter alla i stort sett samma kost.

Regering
Kobarashianernas regering består av ett folkvalt råd av åtta tempelmästare - alltid fyra män och fyra kvinnor - samt Nan Skiba som är den Vita Heliga. Då en gammal Nan Skiba avlider brukar tempelmästare vänta i två år och därefter söka runt i hela Kobarashi efter en tvåårig flicka som enligt dem är Nan Skiba återfödd. Tempelmästarna har då med sig Nan Skibas personliga tillhörigheter uppblandade med snarlika men främmande föremål och den flicka som väljer rätt sju gånger i rad är Nan Skiba. Detta förfarande sker snarlikt även i Tibet på Terra Firma i valet av ny Dalai Lama.

En kobarashiansk överstepräst med ceremonistav
Klädvanor
Män och kvinnor har samma typ av kläder på sig: skorta och byxor samt gördel och mantel och eventuellt pannband. Deras kläder är gjorda av linne och siden och eftersom det växer gott om mullbärsträd i Kobarashi så är just siden deras största exportprodukt. I gördeln hänger deras pengar, dinari, som består av intrikat och vackert vävda ylleband från Krothon. Eftersom kobarashianer inte har fårskötsel så är ylle ett främmande och värdefullt material och alla tempel har därför heltäckande vita yllemattor och sittdynor av den finaste vita lammull. Kläderna talar även om vilken rang de har inom respektive kast:
Barn: orange kläder, kortklippt hår, inget pannband.
Vuxen som ännu inte valt kasttillhörighet: skära kläder, kortsnaggat hår, inget pannband.
Novis/lärling: kläder i repektive kastfärg, kortsnaggat hår, inget pannband.
Munk/gesäll: kläder och pannband i repektive kastfärg, kortsnaggat hår.
Präst/mästare: kläder och pannband i repektive kastfärg, håret i tuppkam (söder) eller hårpiska (norr).
Överstepräst/överstemästare: kläder i repektive kastfärg, vitt pannband, håret i tuppkam (söder) eller hårpiska (norr).
Tempelmästare: vita kläder med gördel i repektive kastfärg, vitt pannband, håret i tuppkam (söder) eller hårpiska (norr).
Nan Skiba: helvita kläder med vitt pannband och håret i tuppkam. (kobarashianerna i norr erkänner henne som sin härskarinna)
Kastlös/icke-kobarashian: violetta kläder, kalrakat huvud. Icke-kobarashianer slipper klippa håret.

I stället för hästar
Vid långväga person- och godstransporter används rälsgående magiska vagnar. De drivs av ren magi som fås genom att solen skiner på heliga svarta plattor och att vinden blåser i speciella väderkvarnar. Denna magi får även en speciell sorts lampor att lysa utan olja, dess veke är av en helig metall och innesluten i en päronformad genomskinlig glasflaska. Kunskapen om den magiska kraften och hur man använder den och utvinner den med hjälp av magnetit fick kobarashianerna från en av de Sju gudarna som kom ifrån Theranis, ett legendariskt rike långt i väster och som skulle kunna motsvara riket Atlantis (om det fanns) på Terra Firma.


Tillbaka

Arkeolog och kulturhistoriker: Sandra Petojevic
17 april 2006 (Uppdaterad 27 december 2008)